ÇEREZ POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 28/09/2020

Folo (“Folo”, “Foloapp”, “uygulama”, “platform”, “biz” veya “bizim”) olarak kullanıcılarımızın gizliliğini önemsiyoruz ve web sitemiz (“Site”), uygulamamız ya da dijital ortamda sizlerin kullanımına sunduğumuz benzeri tüm çevrimiçi ya da çevrimdışı mecralarımızı (anılan tüm mecralar birlikte “Platform” olarak anılacaktır) kullanımınız veya ziyaretiniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, GIF’lar vb. birtakım teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız.

Bu politikanın, çerez kullanımıyla ilgili size anlaşılabilir bilgiler sunmasını ayrıca güvende hissetmenize yardımcı olmasını umuyoruz. Bu konu hakkında daha fazla sorularınızın olması durumunda lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin.

Bu teknolojilerinin kullanımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni (“Politika”) ile sizleri, yukarıda bahsi geçen Platformlar’ın kullanımı sırasında çerezler aracılığı ile kişisel verilerin toplanarak işlenmesi süreci hakkında bilgilendirmeyi ve sürecin şeffaflığının sağlanmasını istiyoruz.

Bu bağlamda çerezlerin ne olduğu, hangi amaçlar doğrultusunda sitemizde kullanıldığı ve işbu çerezlerin çeşitleri ve tarafınızca nasıl kontrol edilebileceği açıklanacaktır. Nitekim Folo olarak tarafımızca kullanılan çerezler, kullanılmaktan vazgeçilebileceği gibi bu çerezlerin gerek türleri gerekse fonksiyonları değiştirilebilir yahut yeni çerezler Platformumuza eklenebilir. Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni üzerinde değişiklik yapılması hakkını saklı tutarız. Bununla birlikte güncellenen her metin güncel tarihi ile sitemizde yayımlanacaktır ve Güncel Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Platformlarımızı kullanmanız kapsamında, meşru menfaatlerimizi korumak maksadıyla kişisel verileriniz, elektronik ortamda çerezler aracılığı ile toplanmaktadır. Hedefleme ve profilleme vasıtasıyla gerçekleştirilen pazarlama ve reklamcılık faaliyetleri ise yalnızca açık rızanıza dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Belirtmek isteriz ki, işbu metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi sınırları dahilinde ve mevzuata uygun olarak, kişisel verileriniz tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilir.

Çerezler Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

İşbu politikada, diğer bütün teknolojileri ifade etmek adına “Çerezler” diyeceğiz.

Çerezler; bilgisayarınıza, televizyonunuza, cep telefonunuza ve diğer cihazlarınıza tarayıcılar aracılığıyla bilgi kaydeden küçük dosyalardır. İşbu çerezler sayesinde cihazınıza çerez yükleyen kurumun farklı web siteleri; hizmetler, cihazlar ve tarama oturumlarında sizin tanınmanızı sağlar. İnternet depolaması ve belirleyicisi gibi diğer cihazınızla bağlantılı teknolojiler de benzer amaçlarla kullanılabilir. Çerezleri, verilerinizi ve hesabınızı korumak, popüler özellikleri saptamak, bir sayfaya olan girişi saymak, kullanıcı deneyimini geliştirmek, sunucu ve servislerin güvenliğini sağlamak, Platformlarımızı kullanışlı hale getirmek ve kullanıcının ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlamak ve kullanıcılara çevrimiçi reklam faaliyetlerinde bulunmak gibi amaçlarla kullanıyoruz. Çerezler yukarıda bahsedilen işlevleri yerine getirmek için sizinle ilgili bilgileri hatırlamakta ve bu şekilde bu hizmetleri size sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Aşağıda belirtilen örnekler de dahil olmak üzere bu tanımlama bilgileri ile pek çok kolaylık sağlanır.

 1. Çerezler sayesinde oturum açma bilgileriniz hatırlanabilecektir.

 2. Çerezler sayesinde, Hizmetlerin en çok hangi kısımlarının kullanıldığını anlayabiliriz. Çünkü Çerezler, ziyaretçilerin hangi sayfalara ve özelliklere eriştiği ve sayfalarda ne kadar zaman harcadığı bilgilerini görmemize yardımcı olur. Hizmetleri daha iyi bir şekilde uyarlayarak sizlere daha iyi bir deneyim sunabilmek açısından da bu tür bilgileri incelememiz önem arz etmektedir.

 3. Sizlerin Hizmetlerimize erişirken her defasında aynı reklamı almamanız için Çerezleri kullanırız zira Çerezler, önceden gördüğünüz reklamları bilmemizi sağlar.

 4. Çerezler, Hizmetlerimizi ve diğer web siteleri ile uygulamaları kullanımınız hakkındaki bilgileri toplayarak bizim ve üçüncü tarafların size ilgili içeriği ve reklamları sunmamıza yardımcı olur.

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebileceğini bildiririz. Aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tarafımızın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabilir. Bunların yanında belirtmek isteriz ki, verilerin aktarıldığı taraflar kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabilir.

Çerez Türleri

Çerezler çeşitli sınıflandırmalara tabidir. Örneğin kullanım ömrüne göre çerezler, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler olarak ayrılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin web sitesini terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler değişen sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalmaktadır. Kullanım amaçlarına göre ise, teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Platformun doğru biçimde çalışması için bazı çerezlerin kullanımı zorunludur. Zorunlu çerezler uygulamamıza, web sitemize ve mobil sitemize erişimin sağlanması ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekmektedir. Ayrıca bunlara bağlı servislerden ve hizmetlerden yararlanmanızı sağlamaktadır. Zorunlu çerezlerin olmaması durumunda uygulamamızın, web sitemizin ve mobil sitemizin sorunsuz ve başarılı bir şekilde çalışması mümkün olmayıp, talep ettiğiniz bazı hizmetler kesintiye uğrayabilecektir.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sayesinde Platform üzerindeki tercihleriniz ve seçimleriniz hatırlanarak Platformda sunulan hizmetler sizin için özelleştirilir ve kişiselleştirilir. Tercih çerezleri, çevrimiçi ortamda hal ve davranışlarınız ve tercihleriniz hakkında kişisel verilerinizi toplamakta ve dil seçeneğiniz başta olmak üzere diğer yerel ayarlarınızı hatırlayarak size özel bir kullanım sunar.

Sosyal Medya Çerezleri

Sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanması işbu çerezler aracılığı ile sağlanır. Bu çerezlerin kullanımı ile kişiselleştirilmiş reklamların oluşturulması, market araştırmaları yapılabilmesi ve ürün geliştirilebilmesi adına kullanılmaktadır.

Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler aracılığı ile Platformun tarafınızca kullanım şekli analiz edilir ve performans ölçülür. Bu sayede sizlere sunduğumuz hizmet kalitesini artırabiliriz. Platformu kullanımınız hakkında bilgi toplayarak Platformun çalışma mekanizmasını geliştirmemize yardımcı olur. Kullanıcılar tarafından en çok hangi sayfaların görüntülendiğini ve Platformun gerektiği gibi çalışıp çalışmadığı gibi konular ve olası problemler tarafımızca bu çerezler sayesinde tespit edilir.

Hedefleme, Pazarlama veya Reklam çerezleri

Bu çerezler, bir uygulama/web sitesine, site reklam ağları veya üçüncü şahıslar (Google, Facebook vb.) tarafından yüklenen çerezlerdir ve tarayıcı alışkanlıklarınız ile ilgili bilgi toplar. Bu çerez türü pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılmaktadır. Reklam çerezleri, site reklam ağları ile üçüncü şahıslara Platformumuzu ziyaretinizle/kullanımınızla ilgili bazı bilgileri iletmek için kullanılır. Bu çerezler, ilgi alanlarınıza yönelik reklamların size ulaşmasını sağlayan çerezlerdir ve ürün ve hizmet tanıtımını yapabilmek için bu çerezleri kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla Platform dahilinde veya dışında sizlere reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Bu çerezler ile örneğin, Platform üzerindeki bir reklama tıklayıp tıklamadığınız, o reklamın yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınız takip edilebilir.

Çerezlerin Kullanımını Yönetme

Çerez ve benzeri teknolojilerin kullanımı konusunda ziyaretçi ve kullanıcılarımızın tercihleri bizler için esastır. Buna karşın, Platform’un doğru bir biçimde çalışabilmesi için bazı Çerezlerin kullanımı zorunludur. Hatırlatmak isteriz ki, bazı çerezlerin kapatılması halinde Platform’un birtakım işlevleri kısmen ya da tamamen çalışmayabilir.

Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bizim uygulamamızdan, web sitemizden ve mobil sitelerimizden yararlandığınız zaman da aynı durum geçerlidir. Tarayıcı seçeneklerinizi kullanarak tarafınızda bulunan çerezleri kaldırabilirsiniz. Ayrıca çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini geleceğe dair de istememeniz durumunda tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri engelleyebilirsiniz.

Kullandığımız çerezleri kaldırmanız veya engellemeniz durumunda uygulamamızda, web sitemizde veya mobil sitemizde kullanıcı tecrübenizde birtakım etkileri olabileceğini ve Platformun daha fazla kullanılamayabileceğini göz önünde bulundurunuz. Tarayıcı ayarlarınızı çerezleri engelleme şeklinde değiştirmediğiniz takdirde çerezlerimizi daha önce silmiş olsanız dahi sistemimiz, Platformu ziyaret ettiğinizde veya tarafımızdan size gönderilen bir e-mailde yer alan bir linke tıkladığınızda çerez yerleştirecektir.

Kullanıcılar veya Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirebilirler. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere tercihleri değiştirilebilir. Böylelikle, tarayıcılar arasında birtakım farklılıklar olsa da, veri sahipleri çerezlerin kullanılmasını engelleyebilir, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih edebilir veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakabilir veya çerezleri silebilir.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Kullanıcılar ve Ziyaretçiler Hangi Haklara Sahip?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanıcılar ve ziyaretçiler, Folo’ya başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıdaki iki bent uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından yazılı olarak ya da elektronik posta adresi üzerinden iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Rıza ve Çerez Aydınlatmasında Değişiklikler

İşbu Metin ile kullanıcılarımız ve ziyaretçilerimize Çerezler hakkında detaylı bilgiyi sunmak, tercihlerini yönetmek konusunda bilgilendirmek hedeflerimiz arasındadır. Bu bakımdan, platformda yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve platformun kullanmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilecektir. Fakat kişiler her zaman Çerez tercihlerini değiştirebilecektir.

Tarafımızca işbu Çerez Aydınlatması hükümleri her zaman değiştirebilir ve güncel Aydınlatma Metni platformda yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Bizimle İletişime Geçin

Tercihlerinizi güncellemek, bilgilerinizi düzeltmek, talep göndermek veya bize sorular sormak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçebilmenin en kolay yolu [email protected] adresine iletinizi göndermenizdir.